Select Page

Tipografska semiologija
Analitički eksperiment na modelu upisivanja u pejsaž B. Bogdanovića

Autor: Marin St. Rajković

Umetnost br. 63/ 64, str. 02 – 09
(Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)

Januar – april 1979

 

Osvrt: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)