Select Page

Umetnička kolonija „Sićevo“
Osvrt (izložba Umetničke kolonije „Sićevo 78“, Galerija moderne umetnosti, Niš, oktobar 1978)
Autor: Ljiljana Ćinkul Krstić
>>> Rubens Korubin

Umetnost br. 63/ 64 , str. 92
(Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)
Januar– april 1979

 

Osvrt: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)