Select Page

Beogradski mladi slikari II
Osvrt (izložba “Beogradski mladi slikari II“, Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd,1978)
Autor: Kosta Vasiljković
>>> Božidar Damjanovski

Umetnost br. 63/ 64 , str. 81 – 82 i str. 90
(Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)
Januar– april 1979

 

Osvrt: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)