Select Page

за архивата

Архива ЗаУм – архива на настани поврзани со современата македонска ликовна уметност

 

Архивата ЗаУм се јавува од потребата да се приберат на едно место, и да се понудат за користење онлајн, што повеќе материјали за современата македонска ликовна уметност. Наменета е за студентите, истражувачите, уметниците, историчарите, новинарите и сите оние кои ги интересира ликовната уметност. Архивата е исклучиво едукативна и некомерцијална.

Нашиот став е дека знаењето надградувано со генерации е јавно добро и ограничувањето на пристапот до него го сметаме за нефер.

Со таква цел, на почетокот на градење на оваа архива собрани се и поставени материјали, најдени во слободна циркулација онлајн. Во втората фаза ги комуницираме директно авторите и институциите, со намера нивните материјали и архиви да бидат јавно достапни преку ЗаУм.

Архивата е организирана во објави („постови”). Секоја објава е посветена на одреден настан (изложба, манифестација, објавување на книга, критика во дневен весник, итн.) и се содржи од кратка информација и дополнителен материјал како документација (каталог, постер, леток, фотографии, видео, итн.). Пребарувањето на содржините е овозможено преку неколку филтри или категории (тип на настан, тип на институција, име на автор, дисциплина, тип на документација, период, место на случување).

Архивата ја уредуваат, организираат и дигитализираат: Денис Сарагиновски, Слободанка Стевческа, Анета Реџепагиќ и во почетоците, Владимир Јанчевски и Надица Толевска. Реализацијата на архиватата ЗаУм е овозможена од „ОПА фондација”.

Благодарност до Соња Абаџиева, Небојша Вилиќ, Нада Пешева, Марина Владимирска и Славчо Данаилов, Лиљана Христова, Станко Павлески, Благоја Варошанец и Наташа Гелева за понудената соработка и отстапените материјали од сопствените архиви (истите можат да се најдат во категоријата лични архиви”), како и до сите автори и институции кои ни ги отстапија сопствените материјали.

Во интерес на подобрување на оваа архива, ги очекуваме вашите коментари, забелешки и предлози овде.

 

Околу авторските права….

 

Намената на архивата ЗаУм е исклучиво едукативна и некомерцијална.

Во текот на градењето на архивата, се обидуваме да стапиме во контакт со сопствениците на авторските права на материјалите архивирани во ЗаУм (автори, институции, издавачи, продуценти и сл.). Процесот не секогаш е едноставен и изводлив, бидејќи се работи за огромна количина на материјали, а некои од нив исчезнуваат неповратно или најчесто, се наоѓаат во запуштена состојба и недостапни за јавноста. Многу од сопствениците на авторските права, веќе и не постојат како легални ентитети. Ги замолуваме сите оние кои веруваат дека преку ЗаУм на било кој начин им се загрозени потенцијалните комерцијални бенефити, да ни пишат и нивните материјали ќе бидат отстранети.

Авторските права на материјалите архивирани во ЗаУм остануваат кај сопствениците на истите, и за било какво комерцијално користење, ве молиме обратете се до нив.

Многу од дигитализираните видео материјали (ТВ емисии, документарци и сл.) содржат заштитена авторска музика. Со цел да овозможиме достапност на што поголем број материјали преку некои глобални пребарувачи, дел од нив се едитирани (отстранета е музичката подлога која подлежи на одредени рестрикции).