Select Page

Jugoslovenska grafika 20 veka u Muzeju savremene umetnosti
Osvrt (izložba „Jugoslovenska grafika 20 veka” , Muzej savremene umetnosti Beograd, oktobar, 1965)
Autor: Irina Subotić
>>> Ordan Petlevski

Umetnost br. 6, str. 79 – 87
(Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)
April – juni 1966

 

Osvrt: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)