Select Page

Jugoslovenska grafika u Beogradu (Les lettres francaises, Pariz, 22 – 26 juli 1970) 
Osvrt (IV Beogradskи trijenalе jugoslovenske likovne umetnosti, Muzej savremene umetnosti, Beograd, 1970)
Autor: Raul- Žan Mulen

Umetnost br. 24, str. 35 (Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)
Oktobar, novembar, decembar 1970

 

>>> Ordan Petlevski

Osvrt: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)