Select Page

Jugoslovenska umetnost na Beogradskom trijenalu (аrts rewiev, 18.11.1970)
Osvrt (IV Beogradski trijenalе jugoslovenske likovne umetnosti, Muzej savremene umetnosti, Beograd, 1970)
Autor: Pierre Rouve
>>> Dušan Perčinkov

Umetnost br. 24, str. 22 – 23 (Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)
Oktobar, novembar, decembar 1970

 

Osvrt: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)