Select Page

Alternative vidova pojavnosti i statusa umetnosti
Osvrt (IV Beogradski trijenale jugoslovenske likovne umetnosti, Muzej savremene umetnosti, Beograd, 1970)

Autor: Kosta Vasiljković

Umetnost br. 24, str. 5 – 19
(Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)
Oktobar, novembar, decembar 1970

 

>>> Petar Hadži Boškov, Jordan Grabuloski, Dušan Perčinkov, Stefan Manevski, Dimitar Kondovski, Ordan Petlevski, Risto Kalčevski, Mladen Srbinović

Osvrt: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)