Select Page

Jugoslovenska grafika 1965 – 1972
Osvrt (Jugoslovenska grafika 1965 – 1972, Muzej savremene umetnosti Beograd, 1972)
Autor: Slobodan Ristić
>>> Ordan Petlevski, Mihajlo Arsovski

Umetnost br. 32, str. 53
(Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)
Oktobar – decembar 1972

 

Osvrt: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)