Select Page

Savremena jugoslovenska grafika
Osvrt (izložbа „Savremena jugoslovenska grafika”, Novi Sad, 1974)

Autor: Bogomil Karlavaris
>>> Cvetan Dimovski

Umetnost br. 40, str. 82
(Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)
Oktobar – novembar – decembar 1974

 

Osvrt: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)