Select Page

Izložba – Jugoslovenska umetnost XX veka: treća decenija
Osvrt (izložba „Jugoslovenska umetnost XX veka: treća decenija – Konstruktivno slikarstvo“, Muzej savremene umetnosti Beograd, decembar, 1967)
Autor: France Stele
>>> Lazar Ličenoski

Umetnost br. 14, str. 78– 80 (Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)
April, maj, jun 1968

 

Osvrt: PDF srb-cro

(Од архивата на Абаџиева Соњa)