Select Page

Dimitar Kondovski
Osvrt (samostalna izložba Dimitra Kondovskog, Galerija Doma JNA, Beograd,1978)

Autor: Zoran Nastić

Umetnost br. 63/ 64 , str. 91
(Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)
Januar– april 1979

 

Osvrt: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)