Select Page

Slikarstvo Dimitra Kondovskog
Osvrt na stvaralaštvo Dimitra Kondovskog

Autor: Boris Petkovski

Umetnost br. 14, str. 46– 55
(Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)

April, maj, jun 1968

 

Osvrt: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)