Select Page

Nove Frangovski
Kritički osvrt (samostalna izložba Noveta Frangovskog, Muzej savremene umetnosti Skopje, 1976)
Autor: Ljubica Damjanovska

Umetnost, br.45/ 46, str. 100-101
(Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)
Januar – april 1976

 

Osvrt: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)