Select Page

VII jesenji i internacionalni salon
Kritički osvrt (VII jesenji i internacionalni salon, Banjaluka, 1975)
Autor: Meliha Husedžinović
>>>  Ljubica Damjanovska, Nove Frangovski, Ordan Petlevski, Rodoljub Anastasov, Blagoja Nikolovski, Risto Mijakoski

Umetnost, br.45/ 46, str. 98 – 100
(Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)
Januar – april 1976

 

Osvrt: PDF srb-cro

 

Од архивата на Абаџиева Соња)