Select Page

XVI oktobarski salon
Kritički osvrt (XVI okrobarski salon, Beograd, 1975)
Autor: Kosta Vasiljković
>>>  Rubens Korubin, Ilija Kostov, Vida Jocić

Umetnost, br.45/ 46, str. 75 – 76
(Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)
Januar – april 1976

 

Osvrt: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)