Select Page

Četrnaesti oktobarski salon
Osvrt (Četrnaesti oktobarski salon, Izložbeni paviljon Beograd, oktobar 1973)

Autor: Slobodan Ristić
>>> Cvetan Dimovski

Umetnost br. 36, str. 51 – 52
(Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)
Oktobar – novembar – decembar 1973

 

Osvrt: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)