Select Page

Nove Frangovski
Kritički osvrt (Nove Frangovski, izložba slika, Galerija Kolarčevog univerziteta Beograd,1969)
Autor: Branka Marić

Umetnost br.17 str.96
(Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)
Januar, februar, mart 1969

 

Osvrt: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)