Select Page

Dušan Perčinkov
Kritički osvrt (samostalna izložba Dušana Perčinkova, Muzej savremene umetnosti Skopje, 3.11. – 10.12.1975)
Autor: Sonja Abadžieva Dimitrova

Umetnost, br.45/ 46, str. 100
(Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)
Januar – april 1976

 

Osvrt: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)