Select Page

Šesta izložba Saveza udruženja likovnih umjetnika Jugoslavije
Osvrt (Šesta izložba SULUJ-a, Collegium artisticum, Sarajevo, 29.11- 29.12.1975)

Autor: Izet Handžić

Umetnost br. 47, str. 72 – 73 i str. 61 – 62
(Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)

Maj – jun 1976

 

>>> Tanas Lulovski, Dimitar Kondovski, Vasko Taškovski, Stefan Manevski, Ordan Petlevski, Rodoljub Anastasov

Osvrt: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)