Select Page

V međunarodna izložba originalnog crteža
Osvrt  (V međunarodna izložba originalnog crteža, Moderna galerija Rijeka, 1976)
Autor: Irina Subotić
>>> Tanas Lulovski, Bora Iljovski, Gligor Čemerski

Umetnost br. 49, str. 21 – 29
(Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)
Septembar – oktobar 1976

 

Osvrt: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)