Select Page

Originalni crtež
Osvrt (IV međunarodna izložba Originalnog crteža, Rijeka, 1974)

Autor: Aleksander Bassin
>>> Ordan Petlevski

Umetnost br. 40, str. 95 – 96
(Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)
Oktobar – novembar – decembar 1974

 

Osvrt: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)