Select Page

Revolucionarna prošlost u makedonskoj umetnosti
Osvrt (izložbа povodom 30 godina od Prvog zasedanja ASNOM-a, Skopje, 1974)

Autor: Sonja Abadžieva Dimitrova

Umetnost br. 40, str. 98
(Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)

Oktobar – novembar – decembar 1974

 

Osvrt: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)