Select Page

Drugi trijenale keramike
Osvrt (Drugo trijenalе keramike, Subotica, 1974)

Autor: Zoran Markuš

Umetnost br. 40, str. 84 – 85
(Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)

Oktobar – novembar – decembar 1974

 

Osvrt: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)