Select Page

III trijenale kako granginjolski spektakl
Osvrt (III trijenale jugoslovenske likovne umetnosti, Beograd, 1967)
Autor: Siniša Vuković
>>> Dušan Perčinkov, Ivan Velkov, Petar Mazev

Umetnost br. 12, str. 27– 32
(Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)
Oktobar, novembar, decembar 1967

 

Osvrt: PDF srb-cro

(Од архивата на Абаџиева Соња)