Select Page

Likovne umjetnosti: Druga izložba Udruženja likovnih umjetnika Vardarske banovine
Osvrt (izložba Udruženja likovnih umjetnika Vardarske banovine, Skoplje, jun 1931)
Autor: Rad. Zogović
Savremenik br.14/15 (str.205), Zagreb
1931

 

Osvrt: PDF hr