Select Page

Izložba udruženja likovnih umjetnika Makedonije

Grupna izložba

 

 

Umjetnički paviljon, Zagreb

1954 – 1955

 

Učesnici: Acheski Gjorgji, Avramova Borka, Belogaski Ljubomir, Blazic Zdravko, Dimovski Jovan, Domić Svetozar, Eftimova Katja, Ejup Umer, Gjorgjiev Ivan Vanco, Hadzi Boshkov Petar, Ivanovski Angele, Ivanovski Mende Metodija, Karadza Kiro, Kodzoman Vangel, Kondovski Dimitar, Korubin Mile, Kostovski Branko, Krstevski Boro, Lazeski Borko, Licenoski Lazar, Lozanoski Risto, Marinkovic Penkin Ljubodrag, Martinoski Nikola, Mazev Petar, Mitrikjeski Boro, Nikolovski Petar Pere, Nikolovski Trajce, Pandilov Avramovski Dimitar, Papazoski Blagoja, Popovic Cico Vasilije, Popovski Bogoja, Popovski Radmilo, Protuger Dimce, Shijak Tomo, Simonce Jonce, Spasenoski Lazar, Spiroski Pero, Stefanovski Ljubomir, Todorovski Dimo, Traikovski Borislav, Velkov Ivan, Vidimce Peco, Vladimirski Tomo

Katalog: PDF srb-cro

 

>>> Линк до освртот на Радослав Путар