Select Page

Umjetnost u Jugoslaviji 1970 – 1978
Kritički osvrt (izložba “Umjetnost u Jugoslaviji 1970 – 1978“, Kolegium artistikum, Sarajevo, 1979)

Autor: Izet Handžić

Umetnost br.65 str. 114 – 115
(Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)
Maj – jun 1979

 

>>> Rodoljub Anastasov, Božidar Damjanovski, Ordan Petlevski, Jordan Gelevski

Osvrt: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)