Select Page

Božidar Damjanovski
Kritički osvrt (samostalna izložba Božidara Damjanovskog, Galerija ’73, Beograd, 1979)
Autor: Balša Rajčević

Umetnost br.66 str. 96 – 97
(Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)

Jul – avgust 1979

 

Osvrt: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)