Select Page

Božidar Damjanovski
Osvrt (samostalna izložba, Galerija Doma omladine, Beograd, 1976)

Autor: Mirjana Radojčić

Umetnost br. 48, str. 78
(Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)

Jul – avgust 1976

 

Osvrt: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)