Select Page

Božidar Damjanovski
Osvrt (samostalna izložbi slika i objekata, Kulturni centar Beograd, 1985)

Autor: Vasilije B. Šujić

Umetnost br. 70/ 71/ 72 ( nova serija 3/ 4/ 5), str. 23
(Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)

1987

 

Osvrt: PDF srb-cro