Select Page

Euro Art – Info 14 (Nova telesnost; V2_East Conference, DEAF, ISEA 96, Rotterdam Festival)
Слајд и видео проекции од европски изложби

Нада Прља, Сузана Милевска, Мелентие Пандиловски

 

Сорос Центар за современи уметности Скопје

09.10.1996

 

Брошура: PDF mk