Select Page

Euro Art – Info 17 (Texts & The 1997 Whitney Biennial)

Слајд и видео проекции

 

Сорос центар за современи уметности, Скопје

23.04.1997

 

 

 

Брошура / Handout: PDF mk/en