Select Page

12 Savremenih makedonskih umetnika
Grupna Izložba

Tekst: Sonja Abadžieva Dimitrova

Galerija Radničkog univerziteta „Radivoj Ćirpanov“, Novi Sad
07.06 – 27.06.1974

 

Učesnici: Aleksandar Ivanovski Karadre, Tane Atanasovski Garski, Blagoj Čuškov, Nove Frangovski, Nikola Fidanovski Kočo, Vladimir Georgievski, Đoko Matevski, Risto Mijakoski, Taki Pavlovski, Dankica Petrovska, Aneta Svetieva, Mira Spirovska

 

Katalog: PDF srb-cro