Select Page

Makedonski mladi umetnici
Grupna izložba

Tekst: Ljubica Damjanovska

Muzej savremene umetnosti, Beograd

12.12.1975 – 12.01.1976

 

Učesnici: Naso Bećarovski, Nikola Fidanovski – Kočo, Nove Frangovski, Aleksandar Ivanovski – Karadare, Tanas Lulovski – Tane, Đoko Matevski, Risto Mijakoski, Done Miljanovski, Ilija Penušliski, Dankica Petrovska, Blagoja Nikolovski, Taki Pavlovski, Vasil Vasilev

 

Katalog: PDF srb-cro