Select Page

Šesti trijenale savremenog jugoslovenskog crteža
Osvrt (Šesti trijenale savremenog jugoslovenskog crteža, Sombor, 1979)
Autor: Dušan Đokić
>>>  Rodoljub Anastasov, Božidar Damjanovski, Dimitar Malidanov, Bogoljub Ivković

Umetnost br.65 str. 107 – 108
(Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)
Maj– jun 1979

 

Osvrt: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)