Select Page

Gligor Čemerski
Osvrt (samostalna izložba slika, Galerija Kolarčevog univerziteta Beograd, 19.6 – 1.7.1965)
Autor: Marija Pušić

Umetnost br. 3/4, str. 169
(Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)
Jul – decembar 1965

 

Osvrt: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)