Select Page

Diploma ’70
Osvrt (izložbа diplomskih radova studenata Akademije primenjenih umetnosti, Beograd, Galerija ULUS, 8 – 15.10. 1970)
Autor: Dušan Đokić
>>> Makedonka Andonova

Umetnost br. 24, str. 93
(Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)
Oktobar, novembar, decembar 1970

 

Osvrt: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)