Select Page

Pogled na osamdesete

Pogled na osamdesete
Osvrt (izložba “Pogled na osamdesete”, Collegium artisticum Sarajevo, mart 1985)
Autor: Sava Stepanov
>>> Tanas Lulovski, Petar Mazev, Igor Mitrićeski, Gligor Stefanov, Venko Cvetkov

Polja, Novi Sad
April 1985

(more…)

Anatomija figuracije

Anatomija figuracije
Osvrt (izložba “Novi oblici figuracije”, Umjetnička galerija Dubrovnik, Collegium artisticum, Sarajevo, 1979)
Autor: Sava Stepanov
>>> Rodoljub Anastasov, Božidar Damjanovski, Cvetan Dimovski, Tanas Lulovski
Polja br. 249, br. 37 (Časopis za kniževnost i teoriju)
25.11.1979
(more…)

Vidovi savremenog jugoslovenskog slikarstva i grafike

Vidovi savremenog jugoslovenskog slikarstva i grafike
Osvrt (izložba “Vidovi savremenog slikarstva i grafike u Jugoslaviji”, Galerija Matice srpske, Novi Sad, juni 1979)
Autor: Andrej Tišma
>>> Božidar Damjanovski, Evgenija Demnievska, Tanas Lulovski, Dimitar Malidanov, Dušan Perčinkov, Nikola Fidanovski Kočo, Tomo Šijak

Polja br. 246/247, str. 35 (Časopis za kniževnost i teoriju)
Avgust – septembar 1979

(more…)

Peti beogradski trijenale jugoslovenske likovne umetnosti

Peti beogradski trijenale jugoslovenske likovne umetnosti
Osvrt (Peti beogradski trijenale jugoslovenske likovne umetnosti, Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić”, Salon Muzeja savremene umetnosti Beograd, 01.07-30.09.1977)
Autor: Sava Stepanov
>>> Rodoljub Anastasov, Božidar Damjanovski, Evgenija Demnievska, Bora Iljovski, Tanas Lulovski, Dušan Perčinkov, Petar Hadži Boškov

Polja br. 222/223, str.35 (Časopis za kniževnost i teoriju)
Avgust – septembar 1977

(more…)

Nove Frangovski, slike

Nove Frangovski, slike
Recenzija (izložba slika Nove Frangovskog, Mali likovni salon, Novi Sad, jun 1975)
Autor: Miloš Arsić
Polja br.198-199, str.31 (Časopis za kniževnost i teoriju)
Avgust – septembar 1975
(more…)

Pejsaž u savremenoj umetnosti Jugoslavije

Pejsaž u savremenoj umetnosti Jugoslavije
Kritički osvrt (izložbа „Pejsaž u savremenoj umetnosti Jugoslavije“, Narodni muzej, Zrenjanin, novembar-decembar 1974)
Autor: Miloš Arsić
>>> Dušan Perčinkov
Polja br.191, str.23 (Časopis za kniževnost i teoriju)
21.01.1975
(more…)

Drugi trijenale keramike

Drugi trijenale keramike
Kritički osvrt (Drugi trijenale keramike, Galerija Likovnog susreta, Subotica, novembar – decembar 1974)

Autor: Miloš Arsić

Polja, br.191, str. 23 (Časopis za kniževnost i teoriju)
21.01.1975

(more…)

Vraćanje u Arkadiju

Vraćanje u Arkadiju
Osvrt na slikarstvo Gligora Čemerskog
Autor: Vlada Urošević

Polja br. 89, str.7
(Časopis za kniževnost i teoriju)
Januar, 1966
(more…)

Pohod senki ka materiji

Pohod senki ka materiji
Osvrt na skulpture Petra Hadži Boškova
Autor: Bogomil Gjuzel; ilustracija: Dragutin Avramovski

Polja br. 52, str. 11 (Časopis za kniževnost i teoriju)
April 1961

(more…)