Select Page

Anatomija figuracije
Osvrt (izložba “Novi oblici figuracije”, Umjetnička galerija Dubrovnik, Collegium artisticum, Sarajevo, 1979)
Autor: Sava Stepanov
>>> Rodoljub Anastasov, Božidar Damjanovski, Cvetan Dimovski, Tanas Lulovski
Polja br. 249, br. 37 (Časopis za kniževnost i teoriju)
25.11.1979

 

Autori zastupleni u tekstu: Anastasov Rodoljub, Berber Mersad, Berčić Berko, Blanuša Milan, Damjanovski Bozidar, Dimovski Cvetan, Fatur Jadranka, Friščić Ivo, Gatnik Kostja, Gvardjančić Herman, Ivanjicki Olja, Jakelić Petar, Jesih Boris, Kalajić Dragoš, Karaman Antun, Krašovec Metka, Labaš Rudolf, Lalić Ratko, Lulovski Tanas, Mujezinović Ismar, Peka Lukša, Qvin Gvido, Safet Zec, Stanojev Milan, Tikveša Halil, Zidić Igor

 

Tekst: PDF srb-cro