Select Page

Pogled na osamdesete
Osvrt (izložba “Pogled na osamdesete”, Collegium artisticum Sarajevo, mart 1985)
Autor: Sava Stepanov
>>> Tanas Lulovski, Petar Mazev, Igor Mitrićeski, Gligor Stefanov, Venko Cvetkov

Polja, Novi Sad
April 1985

 

Autori zadtupljeni u tekstu: Bernik Janez, Cvetkov Venko, Cvetković Aleksandar, Đak Živko, Dugonjić Tomislav, Fio Zjezdana, Hadžifejzović Jusuf, Hadžihasanović Sadko, Ivančić Nina, Iveković Sanja, Jemec Andrej, Kajinić Anto, Kavuric-Kurtovic Nives, Kerekeš Laslo, Konjović Milan, Krašovec Metka, Lulovski Tanas, Markovic DeStil Milovan, Markuš Zoran, Martinis Dalibor, Mazev Petar, Minovski Dušan, Mitrikjeski Igor, Mojović Dragan, Otašević Dušan, Perčinlić Ljubomir, Prica Zlatko, Protić B. Miodrag, Šalamun Andraž, Stefanov Gligor, Stupica Gabrijel, Šušnik Tugo, Šutej Miroslav, Tadić Radoslav

 

Osvrt: PDF srb-cro