Select Page

Galerija AUT

Galerija AUT
Članak

Autor: Lazarov Miodrag Pashu

>>> Evgenija Demnievska

Moment br. 22, str. 87 (Časopis za vizuelne medije)

April – juni 1991

(more…)

Replike

Replike
Osvrt na stvaralaštvo Jovana Šumkovskog

Autor: Nebojsa Vilić

Moment, Beograd
(Časopis za vizuelne medije)

Mart 1991

 

(more…)

Jovan Šumkovski

Jovan Šumkovski
Osvrt (izložba Jovana Šumkovskog, Muzej savremene umetnosti Skopje, oktobar – novembar 1990)

Autor: Liljana Nedelkovska – Dimitrovska

Moment br. 21, str. 93
(Časopis za vizuelne medije)

Januar – mart 1991

(more…)

Geometrije

Geometrije
Osvrt (izložba „Geometrije“, Muzej savremene umetnosti Beograd, maj – juni 1990)

Autor: Jovan Despotović

>>> Stanko Pavleski, Jovan Šumkovski

Moment br. 20, str. 95 (Časopis za vizuelne medije)

Oktobar – decembar 1990

(more…)

15. Biennale mladih – teškoće sazrevanja

15. Biennale mladih – teškoće sazrevanja
Osvrt (15. Biennale mladih, Moderna galerija Rijeka, juni – septembar 1989)

Autor: Nina Kudiš

>>> Žaneta Vangeli, Stanko Pavleski, Blagoja Manevski

 

Moment br. 17, str. 82-83 (Časopis za vizuelne medije)
Januar – mart 1990
(more…)

Jugoslovenska dokumenta ’89

Jugoslovenska dokumenta ’89
Osvrt (Jugoslovenska dokumenta ’89, Olimpiski centar Skenderija Sarajevo, juli – avgust 1989)

Autor: Jovan Despotović

>>> Žaneta Vangeli

Moment br. 16, str. 61 – 62 (Časopis za vizuelne medije)
Oktobar – decembar 1989

(more…)

Prvi bijenale jugoslovenske minijaturne umetnosti

Prvi bijenale jugoslovenske minijaturne umetnosti
Osvrt (Prvi bijenale jugoslovenske minijaturne umetnosti, Zavičajni muzej Gornji Milanovac, decembar 1989 – januar 1990)

Autor: Radoš Gačić

>>> Vangel Naumovski, Božidar Damjanovski, Rodoljub Anastasov

Moment br. 16, str. 96 (Časopis za vizuelne medije)
Oktobar – decembar 1989

(more…)