Select Page

15. Biennale mladih – teškoće sazrevanja
Osvrt (15. Biennale mladih, Moderna galerija Rijeka, juni – septembar 1989)

Autor: Nina Kudiš

>>> Žaneta Vangeli, Stanko Pavleski, Blagoja Manevski

 

Moment br. 17, str. 82-83 (Časopis za vizuelne medije)
Januar – mart 1990

 

Autori zastupleni u tekstu: Apostolović Srđan, Grujić Miomir, Jurić Dušan, Manevski Blagoja, Pavleski Stanko, Vangeli Zaneta

 

Osvrt: PDF srb-cro

(Од архивата на Абаџиева Соња)>>> Линк до изложбата