Select Page

Prvi bijenale jugoslovenske minijaturne umetnosti
Osvrt (Prvi bijenale jugoslovenske minijaturne umetnosti, Zavičajni muzej Gornji Milanovac, decembar 1989 – januar 1990)

Autor: Radoš Gačić

>>> Vangel Naumovski, Božidar Damjanovski, Rodoljub Anastasov

Moment br. 16, str. 96 (Časopis za vizuelne medije)
Oktobar – decembar 1989

 

Autori zastupljeni u tekstu: Anastasov Rodoljub, Bebeljković Branibor, Damjanovski Bozidar, Đokić Dušan, Hadžihasanović Sadko, Janković Zorica, Mojak Ari Aranka, Nagorni Miodrag, Naumovski Vangel, Nikolić Dragan, Nikolic Vlastimir, Popović Miodrag Mića, Selaković Nada, Sokić Ljubica, Tisma Andrej, Viđen Ana

 

Osvrt: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)