Select Page

Deveti bijenale mladih
Kritički osvrt (Deveti bijenale mladih, Rijeka, 1977)
Autor: Kosta Vasiljković
>>>  Božidar Damjanovski, Nikola Fidanovski

Umetnost br.55 str. 74
(Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)
Septembar– oktobar 1977

 

Osvrt: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)