Select Page

Prvi jugoslovenski bijenale sitne plastike
Članak (Prvi jugoslovenski bijenale sitne plastike, Murska Sobota, 1973)

Autor: Stane Bernik
>>> Petar Hadži Boškov, Stefan Manevski, Vasil Vasilev, Aleksandar Ivanovski

Umetnost br. 36, str. 69 – 70
(Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)
Oktobar – novembar – decembar 1973

 

Osvrt: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)