Select Page

Jugoslovenska dokumenta ’89
Osvrt (Jugoslovenska dokumenta ’89, Olimpiski centar Skenderija Sarajevo, juli – avgust 1989)

Autor: Jovan Despotović

>>> Žaneta Vangeli

Moment br. 16, str. 61 – 62 (Časopis za vizuelne medije)
Oktobar – decembar 1989

 

Autori zastupljeni u tekstu: Abramović Marina, Ač Jožef, Arsić Basara Svetomir, Damnjanović Damnjan Radomir, EXAT grupa, Gorgona grupa, Gotovac Tomislav, Hadžifejzović Jusuf, Jevrić Olga, Jevšovar Marijan, Knifer Julije, Micić Ljubomir, OHO grupa, Petrović Dušan, Potrč Marjetica, Stupica Gabrijel, Tadić Radoslav, Todosijević Raša, Vangeli Zaneta

 

Osvrt: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)