Select Page

Скен култ (2002)

Скен култ
ТВ емисија (посветена на видео есејот „Performing the Border” на Урсула Биман)

Водителка: Евгенија Теодосиевска

МТВ
2002

(more…)

359° – EXPO [project_015]: performing the border

359° – EXPO [project_015]: performing the border
Видео проекција

Урсула Биман

Text: Yvone Wolkart

 

„степен  галерија”, културна локација „Место“, Скопје
13.11.2001

(more…)

Сеќавање на еден идеалист

Сеќавање на еден идеалист
Самостојна изложба

Славица Јанешлиева

Текст: Небојша Вилиќ

„степен  галерија”, културна локација „Место“, Скопје

24.10.2001

(more…)

Берлин, 9 мај 2001

Берлин, 9 мај 2001
Самостојна изложба

Јован Балов

Текст: Небојша Вилиќ

 

„степен  галерија”, културна локација „Место“, Скопје
05.07.2001

(more…)

‘visum- visto- visa’

‘visum- visto- visa’
Самостојна изложба во рамки на проектот „Redefining Cultural Discourses”

Љупка Делева

Текст: Небојша Вилиќ

 

„степен  галерија”, културна локација „Место“, Скопје
21.06.2001

(more…)

Танцувачот

Танцувачот

Осврт кон изложбата „Танцувачот” на Весна Дунимаглоска во „степен  галерија” – културна локација „Место“ Скопје, 2001

Автор: Маја Чанкуловска

Објавен во Форум, Скопје

25.05.2001

(more…)

Танцувачот / The Dancer

Танцувачот / The Dancer
Самостојна изложба (уметнички проект во рамки на програмските активности на Детскиот театарски центар) / Solo exhibition (art project within the program activities of the Children’s Theater Center)

Весна Дунимаглоска / Vesna Dunimagloska
Текст: Небојша Вилиќ / Text: Nebojsa Vilic

„степен  галерија”, културна локација „Место“, Скопје / One degree Gallery – Cultural Location Mesto, Skopje
26.04.2001
(more…)