Select Page

359° – EXPO [project_015]: performing the border
Видео проекција

Урсула Биман

Text: Yvone Wolkart

 

„степен  галерија”, културна локација „Место“, Скопје
13.11.2001

 

Брошура / Handout: PDF mk/eng