Select Page

‘visum- visto- visa’
Самостојна изложба во рамки на проектот „Redefining Cultural Discourses”

Љупка Делева

Текст: Небојша Вилиќ

 

„степен  галерија”, културна локација „Место“, Скопје
21.06.2001

 

Каталог: PDF mk

Фото галерија (од архивата на Абаџиева Соња) ☟